heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Emlak İstimlak Müdürlüğü Spor Kompleksi Kiralama İhalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                  

Belediyemizin mülkiyetinde olan Altayçeşme Mahallesi 29/3 pafta, 16665 ada  356 sayılı parsel üzerinde bulunan spor kompleksi içinde yer alan;

2.Bodrum Kat : Fitness  Salonu  (237,00m²)

                          Doğu  Sporları Salonu  (238,00m²)

                          Aerobik Salonu (202,00 m²)

Zemin Kat      : Büfe (20,00 m²)  bölümlerin    kiraya verilmesi

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulü

MUHAMMEN BEDEL            

Aylık:   43.500,00 TL

Yıllık  522.000,00 TL

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık peşin

SÜRESİ     

3 (üç) YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                        

15.660,00 TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

29/08/ 2019  Perşembe   11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
8) Sporla ilgili en az 3(üç) yılı kamuda olmak üzere toplam 5 yıl işletme deneyimine sahip olduğuna dair belge(resmi kurumlardan alınan yazılı belge veya işletme ruhsatları veya vergi kayıtlarına ilişkin belge veya bunlara benzer çalışma süresini gösterir belge)

Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren)
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi
6) Geçici Teminat Belgesi
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
10) Sporla ilgili en az 3(üç) yılı kamuda olmak üzere toplam 5 yıl işletme deneyimine sahip olduğuna dair belge(resmi kurumlardan alınan yazılı belge veya işletme ruhsatları veya vergi kayıtlarına ilişkin belge veya bunlara benzer çalışma süresini gösterir belge)


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                         İLAN  OLUNUR