heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Çınar Mah. 10 Pafta, 15811 Ada 54 Parsel Hizmet Binası Zemin Katta 125.00 m²’lik Kısmın (Kantin) Olarak Kiraya Verilmesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ
 


 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
8)
Aynı iş kolunda en az üç yıl faaliyet gösterildiğine dair belge

 

Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
6) Geçici Teminat Belgesi
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
10) Aynı iş kolunda en az üç yıl faaliyet gösterildiğine dair belge


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

İLAN  OLUNUR