heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Belediye Başkanlığından Kiralama İhalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99
 

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
 

İHALE KONUSU                  

Cevizli Mahallesi 18 pafta, 1791 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 431,00m²lik 2 katlı prefabrik yapının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere kiraya verme

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

 

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 51/g
 

MUHAMMEN BEDEL            

 

Aylık: 4.402,07 Yıllık: 52.824,84

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Peşin

SÜRESİ     

3 YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                        

 

1.584,74

                            

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

 

100,00 TL

 

İHALE TARİH VE SAATİ                 

 

 

26/04/2018 Perşembe    10.30


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

1) Dilekçe (İhaleye katılma talebini içeren)
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

8) Aile Hekimliği Uyum Eğitimi Sertifikası


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN  OLUNUR