heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

696 SAYILI KHK'YA GÖRE BAŞVURUSU KABUL EDİLEREK KESİNLEŞEN VE SINAVA GİRECEK OLAN PERSONEL LİSTESİ DUYURUSU

                 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin uygulanması kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu Tespit Komisyonu ve Valilik İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen personele; Valilik Makamınca bildirilen sınav soruları, Sınav komisyonu tarafından sözlü sınav yapılmak suretiyle uygulanacaktır.

                 Bu hükümler çerçevesinde, Sınav Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü ve uygulama sınavları, yayınlanan listedeki personele 12.03.2018 tarihi itibariyle başlatılacak olup, izleyen günler için günlük olarak müdürlüklere göre tasnif edilmiş listelerin ilan edilmesi şeklinde, periyodik olarak duyurulmasına karar verilmiştir. İlan olunur. 09.03.2018
 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözlü sınava katılma hakkı kazanan personele ilişkin genel listeye ulaşmak için tıklayınız.

İlan Tutanağı için tıklayınız.